Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 10 Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 00:25:21

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp với học sinh (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 10 Long Toàn TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: