Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Xã Hòa Hiệp, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 13:03:37

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T4, 5 (18h-19h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, Phí 200k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hiệp, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 Hòa Hiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: