Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Xã Hòa Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 28/02/2021 02:58:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng, sinh viên: 1tr
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều T7-cn (rãnh 14h->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, hoặc sinh viên nam (có thể học tại nhà GV hoặc nhà trọ của SV)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 Hòa Hội Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: