Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 09:46:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối T4 + CN: sắp xếp (hoặc có thể sắp xếp thêm)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, Dạy lâu dài lên lớp 12 luôn
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: