Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 20:48:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: chiều t4, tối t7+ sx CN
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, dạy lâu dài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 Tân Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: