Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Xã Xuân Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 15:54:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 300.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi – Dạy 180phút/buổi
Thời gian: Sáng T2,CN (8h-11h)
Thông tin: Học sinh nữ, trường Phước long
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, Phí: 50k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xuân Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 Xuân Sơn Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: