Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Phường 5, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 15:36:24

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn thứ T2,6 (từ 17h trở đi), sáng CN
Thông tin: học sinh nữ, trường Hoàng Hoa Thám
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Dạy Hóa lớp11 -> lớp 12 (dạy lâu dài)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 5, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 5 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: