Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 26/11/2020 19:48:04

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,7 (18h30 -20h30)
Thông tin:
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 Phước Hiệp TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: