Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 15:49:42

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học sinh nữ trường Lê Qúy Đôn
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 Thị Trấn Long Điền Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: