Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 20/04/2021 05:45:23

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sáng T246 (Từ 8h hoặc 8h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Lương Văn Can
Yêu cầu: Sinh Viên Nam, Học lớp 11 lên 12
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Long Sơn TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: