Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 06:16:02

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 320.000đ/buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: CN (sáng-chiều)
Thông tin: học sinh nam, đang học bổ túc văn hóa, ôn thi tốt nghiệp THPT
Yêu cầu: Giáo viên Nam, Phí 300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Phước Long Thọ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: