Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 04:46:39

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T246 (từ 14h đến tối)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn trung trực
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: