Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Xã Xuân Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 24/11/2020 11:39:11

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3 (17h30 -19h30), CN (từ 17h hoặc 17h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn du
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xuân Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Xuân Sơn Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: