Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường 8, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 09/11/2020 06:28:43

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7CN (sáng 9h -10h30) hoặc (chiều 14h-15h30)
Thông tin: học sinh nam, trường trần đại nghĩa
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 8, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Ôn Thi Đại Học 8 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: