Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường 1, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 08:49:02

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2, 5 (18h -20h)
Thông tin: Học sinh nữ, trường Nguyễn Hữu Huân
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 1, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 1 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: