Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường 5, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/05/2021 00:31:32

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 5, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 5 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: