Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 23:34:23

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 650.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T4( từ 19h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Bình Phú
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên gia sư bên bách khoa
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Phước Hiệp TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: