Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 16:26:35

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sáng T2 hoặc T4
Thông tin: học sinh nữ, trường Thủ đức
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Phước Trung TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: