Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 09:40:44

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, 1.500.000
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (sau 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Trần Hưng Đạo
Yêu cầu: Nam, GV: 2tr || SV: 1tr5
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Thị Trấn Long Điền Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: