Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 8 Xã Lộc An, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 13:48:01

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều T7, cn (3h-5h)
Thông tin: hs nam, yếu hóa
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Lộc An, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 8 Lộc An Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: