Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 9 Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 08/11/2020 20:49:45

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7 (18h – 20h)
Thông tin: học sinh nữ trường huỳnh tấn phát
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 9 An Ngãi Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: