Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 9 Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 09:42:11

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 180phút/buổi
Thời gian: Cn (14h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 9 Xuyên Mộc Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: