Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 9 Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 03:32:47

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp với học sinh (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Hòa Bình
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 9 Long Hương TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: