Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Ôn Thi Đại Học Xã Bàu Chinh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 18:06:35

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (Học sinh rãnh từ 7h đến 17h)
Thông tin: Học sinh nam, thi lại 12
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bàu Chinh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Ôn Thi Đại Học Bàu Chinh Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: