Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Ôn Thi Đại Học Xã Bình Ba, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 13:17:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 200.000đ/giờ
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chiều- tối sắp xếp
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, thu phí:300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Ba, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Ôn Thi Đại Học Bình Ba Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: