Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Ôn Thi Đại Học Xã Láng Lớn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 18:27:45

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T246 ( 9h – 11h )
Thông tin: học sinh nam, luyện thi vào trường Y.
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Lớn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Ôn Thi Đại Học Láng Lớn Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: