Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Ôn Thi Đại Học Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 20:57:23

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 150.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T4, 6 (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam, Phí 200k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Ôn Thi Đại Học Long Toàn TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: