Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Sinh Lớp 10 Phường 3, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 23:17:17

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa, Sinh,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T234567 (18h đến 21h)
Thông tin: học sinh nam, trường Giồng ông tố
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 3, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Sinh Lớp 10 3 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: