Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: IELTS Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 07:55:14

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: IELTS,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2456 (sau 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, 17tuổi
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà IELTS An Ngãi Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: