Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: IELTS Xã Tân Hưng, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 21:30:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: IELTS,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( từ 16h trở đi)
Thông tin: học viên nam trên 30 tuổi rồi
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hưng, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà IELTS Tân Hưng TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: