Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: IELTS Phường 11, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 19:50:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: IELTS,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (Sáng)
Thông tin: Học viên nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 11, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà IELTS 11 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: