Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: IELTS Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 21:38:00

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: IELTS,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều t7+CN
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà IELTS Long Hương TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: