Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: IELTS Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 05:03:23

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: IELTS,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (sắp xếp theo lịch giáo viên)
Thông tin: học viên nam, 22 tuổi, học từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Luyện eilts 5.5
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà IELTS Rạch Dừa TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: