Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Anh Văn Lớp 6 Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 22:29:08

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T4,5,7 (18h – 20h)
Thông tin: học sinh nam, trường Mạnh kiếm hùng
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Anh Văn Lớp 6 Long Tâm TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: