Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 10 Xã Sơn Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 16:33:26

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7 ( 8h-11h)
Thông tin: học sinh nữ, trường đức trí
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sơn Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 10 Sơn Bình Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: