Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 10 Lớp 12 Xã Bình Trung, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 09:19:55

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10, Lớp 12,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T3,5,7 (chọn từ 14h đến 16h30)
Thông tin: 2 học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Trung, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 10 Lớp 12 Bình Trung Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: