Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 11 Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 16:20:19

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (sáng-chiều-tối)
Thông tin: học sinh nam, trường nguyễn hữu cầu
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 11 Phước Long Thọ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: