Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 11 Xã Quảng Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 22:22:47

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T6,7 (từ 18h trở đi), T7 có thể sắp xếp thêm ban ngày
Thông tin: học sinh nữ, trường Trần văn giàu
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Quảng Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 11 Quảng Thành Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: