Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 11 Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 09:47:05

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx t7+CN
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 11 Nguyễn An Ninh TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: