Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 12 Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 03:37:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,5,7 (từ 18h trở đi), ngày CN
Thông tin: học sinh nam, trường Bùi Thị Xuân
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 12 Sông Xoài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: