Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 8 Phường 8, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 15:50:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: 246 (17h-19h)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 8, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 8 8 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: