Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 8 Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 26/02/2021 17:38:59

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t7,cn sau 5h
Thông tin:
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 8 Nguyễn An Ninh TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: