Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 9 Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 20:01:46

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3 (19h-20h30), T7 (16h-17h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Đức Trí
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 9 Láng Dài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: