Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 9 Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 13:12:14

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5 ( từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Quang Trung
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 9 Long Phước TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: