Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Xã Bàu Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 12:14:56

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bàu Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 Bàu Lâm Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận