Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Xã Bình Giã, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 12:03:03

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 500.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: Tối sắp xếp
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Giã, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 Bình Giã Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: