Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 02:19:24

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3 (17h30 -19h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 Bưng Riềng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: