Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Xã Mỹ Xuân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 17/01/2021 18:56:52

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: sx chiều T7 hoặc CN (15h->
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, dạy 2 tiếng/buổi
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Mỹ Xuân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 Mỹ Xuân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: