Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Xã Mỹ Xuân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 18:36:40

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối 2+4
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Mỹ Xuân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 Mỹ Xuân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: