Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 00:53:14

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T24 (Từ 18h trở đi), T7 (15h – 18h), CN rãnh cả ngày
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Thượng Hiền
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: